Divízia Armatúry

Divízia Armatúry…

Divízia armatúry predstavuje kľúčovú oblasť činnosti akciovej spoločnosti ELBA. Vysokonapä…

Divízia armatúry predstavuje kľúčovú oblasť činnosti akciovej spoločnosti ELBA. Vysokonapä…

Video Viac
Bránové systémy

Bránové systémy…

Divízia bránové systémy sa zaoberá výrobou sekčných a rolovacích garážových a priemyselnýc…

Divízia bránové systémy sa zaoberá výrobou sekčných a rolovacích garážových a priemyselnýc…

Video Viac
Nástrojáreň

Nástrojáreň…

Nástrojáreň dodáva široké portfólio výrobkov, predovšetkým špeciálne náradie, kokily, tlak…

Nástrojáreň dodáva široké portfólio výrobkov, predovšetkým špeciálne náradie, kokily, tlak…

Video Viac
Povrchové úpravy

Povrchové úpravy…

V oblasti povrchovej úpravy oceľových dielcov a liatiny prináša žiarové zinkovanie výhody,…

V oblasti povrchovej úpravy oceľových dielcov a liatiny prináša žiarové zinkovanie výhody,…

Video Viac
elba_zavod_1 Súčasná akciová spoločnosť začala výrobu 1. júla 1950. Počas svojej existencie prešla viacerými zmenami a to v oblastiach:
- organizačného členenia
- technológie

Prehľad histórie ELBA a.s.:
5.4.1949 - zahájenie výstavby závodu
1.1.1950 - zriadenie závodu pod názvom Elektro- Praga Dolný Kubín, n.p. závod Kremnica
1.7.1950 - zahájenie výroby
1.4.1958 - začlenenie závodu do Slovenských elektrotechnických závodov /SEZ/ so sídlom v Krompachoch
1.1.1970 - vyčlenenie závodu zo SEZ Krompachy a začlenenie do podniku Elektrovod Bratislava ako odštepný závod
4.5.1990 - zriadenie štátneho podniku ELBA Kremnica
1.10.1994 - vznik akciovej spoločnosti ELBA, a.s. Kremnica

ELBA , a.s.

Československej Armády 264/58

96701, Kremnica

IČO: 31615651

IČ DPH: SK2020479769

DIČ: 2020479769

Obchodný register

Okr. súdu Banská Bystrica

Oddiel: Sa, vložka 223/S

Spojovateľka:

Tel: +421 45 6704 111

Tel: +421 45 6704 380