Divízia Armatúry

Divízia Armatúry…

Divízia armatúry predstavuje kľúčovú oblasť činnosti akciovej spoločnosti ELBA. Vysokonapä…

Divízia armatúry predstavuje kľúčovú oblasť činnosti akciovej spoločnosti ELBA. Vysokonapä…

Video Viac
Bránové systémy

Bránové systémy…

Divízia bránové systémy sa zaoberá výrobou sekčných a rolovacích garážových a priemyselnýc…

Divízia bránové systémy sa zaoberá výrobou sekčných a rolovacích garážových a priemyselnýc…

Video Viac
Nástrojáreň

Nástrojáreň…

Nástrojáreň dodáva široké portfólio výrobkov, predovšetkým špeciálne náradie, kokily, tlak…

Nástrojáreň dodáva široké portfólio výrobkov, predovšetkým špeciálne náradie, kokily, tlak…

Video Viac
Povrchové úpravy

Povrchové úpravy…

V oblasti povrchovej úpravy oceľových dielcov a liatiny prináša žiarové zinkovanie výhody,…

V oblasti povrchovej úpravy oceľových dielcov a liatiny prináša žiarové zinkovanie výhody,…

Video Viac

Žiarové zinkovanie
V oblasti povrchovej úpravy oceľových dielcov a liatiny prináša žiarové zinkovanie výhody, ku ktorým patrí predovšetkým dlhá životnosť, odolnosť voči korózii vo vonkajšom prostredí, kde dosahuje priemernú životnosť viac ako 20 rokov. Žiarové zinkovanie vytvára rovnomernú a kvalitnú zinkovú vrstvu, a to aj na vnútorných a ťažko dostupných plochách. Zinková vrstva je dobre odolná voči mechanickým vplyvom a zároveň aj ohľaduplná k životnému prostrediu. Pre zákazníkov ponúkame aj žiarové odstredivé zinkovanie, ktoré sa používa na zinkovanie malých dielcov. Tento technologický proces je založený na odstredení materiálu po vytiahnutí zo zinkového kúpeľa, čím sa vytvorí rovnomerný povlak, ktorý sa vyžaduje napr. pri spojovacom materiáli. Táto technológia je výhodná hlavne pre povrchovú úpravu podložiek, skrutiek, matíc a iných dielcov so závitmi.

Galvanické zinkovanie
Galvanické zinkovanie je elektrolytické nanášanie tenkej vrstvy zinku na vodivý materiál ako je oceľ, zliatina, mosadz, meď. Tým sa zvýši odolnosť povrchu materiálu voči korózii, tvrdosť, elektrická vodivosť a podobne. Galvanicky pozinkovaný povrch je mäkký a húževnatý, používa sa ako dekoratívny povlak s dobrou koróznou odolnosťou alebo ako základ pre organické nátery. Chromátovaním sa povrchu dodáva strieborný alebo zlatý odlesk, pričom sa zlepšuje aj odolnosť vrstvy.
Galvanizovanie je proces, pri ktorom sa pokovovaný predmet ponorí do elektrolytu, pričom zároveň slúži ako elektróda. Druhá elektróda je zo zinku, ktorým sa pokovuje. Keď prechádza elektrický prúd cez elektrolyt a elektródy, zinok sa začne prenášať na na pokovovaný predmet a ten sa pokryje tenkou zinkovou vrstvou.

Čiernenie
Čiernenie ocele je proces povrchovej úpravy materiálu známy tiež ako alkalické čiernenie ocele za tepla alebo brunírovanie. Je to bežný spôsob farbenia výrobkov z ocele. Pri tomto procese dochádza ku chemickej reakcii, pri ktorej sa vytvára na povrchu čierneného materiálu oxidická vrstva. Tento čierny povlak má hlavne dekoratívny charakter, ale slúži tiež na zvýšenie koróznej odolnosti upravených súčiastok v kombinácii s konzervačnými olejmi. Oxidická vrstva dosahuje minimálnu hrúbku, preto po čiernení nedochádza k zmenám rozmerov súčiastok. Čiernené povrchy je možné kombinovať s lesklo opracovanými povrchmi. Černenie ocele sa používa pri výrobe zbraní, ďalekohľadov, prístrojov na meranie a pod.

Tepelné spracovanie ocele a hliníka
Tepelné spracovanie je technologický proces, pri ktorom materiál ohrievame a ochladzujeme a tým dosiahneme úpravu jeho vlastností ako pevnosť, tvrdosť, húževnatosť, obrábateľnosť, odolnosť proti opotrebeniu. Požadovanú úpravu vlastností dosiahneme žíhaním, kalením, popúšťaním, zušľachťovaním (do oleja alebo do vody) a chemicko-tepelným spracovaním (cementovanie).
Žíhanie je proces, pri ktorom sa materiál zahreje na predpísanú teplotu, ochladí sa na určitý čas na žíhaciu teplotu a nechá sa vychladnúť. Pri tom prebiehajú zmeny v štruktúre materiálu, ktorých dôsledkom je zvýšenie húževnatosti, ťažnosti, medze pevnosti. Kalenie sa používa na dosiahnutie tvrdosti a pevnosti v ťahu a spočíva zohriatí materiálu a jeho prudkom ochladení. V prípade, že materiál je ochladzovaný pomaly, ide o popúšťanie, ktoré zmenšuje vnútorné napätie materiálu. Kombinácia kalenia a popúšťania je zušľachťovanie a slúži na odstránenie krehkosti materiálu. Pri chemicko-tepelnom spracovaní dochádza k zmene chemického zloženia materiálu v povrchových vrstvách, a to nasycovaním povrchu materiálu uhlíkom a násedným kalením materiálu. Dosiahne sa tým zvýšená tvrdosť povrchu a odolnosť proti opotrebeniu.
Tepelné spracovanie umožňuje meniť vlastnosti materiálu podľa potreby. Najskôr potrebujeme dobre obrábateľnú, mäkkú oceľ na dosiahnutie požadovaného tvaru výrobku, ale výsledný produkt musí byť tvrdý, aby sa s ním dalo obrábať.
Tepelným spracovaním hliníka dosiahneme vysokú pevnosť, ktorá súvisí s ich vytvrditeľnosťou. Vytvrditeľné hliníkové zliatiny majú výnimočnú pevnosť pri nízkej hmotnosti.

V oblasti povrchovej úpravy oceľových dielcov a liatiny prináša žiarové zinkovanie výhody, ku ktorým patrí predovšetkým dlhá životnosť, odolnosť voči korózii vo vonkajšom prostredí, kde dosahuje priemernú životnosť viac ako 20 rokov.

ELBA , a.s.

Československej Armády 264/58

96701, Kremnica

IČO: 31615651

IČ DPH: SK2020479769

DIČ: 2020479769

Obchodný register

Okr. súdu Banská Bystrica

Oddiel: Sa, vložka 223/S

Spojovateľka:

Tel: +421 45 6704 111

Tel: +421 45 6704 380