Pre našich zákazníkov ponúkame záručný aj pozáručný servis

Domov > Servis

Servis bránových systémov ELBA a iných výrobcov

V prípade poruchy bránového systému ELBA a iných výrobcov nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

Servisné telefónne čísla
Servisný e-mail
Ponuka servisných služieb ELBA

Záručný servis zadarmo

  • V rámci zákona 2 roky ručíme za bezchybný chod nami inštalovaných výrobkov
  • Individuálne servisné zmluvy a zmluvy o preventívnych prehliadkach umožňujú predĺžiť zákonnú záruku

Havarijný servis

  • Opravy výrobkov po ukončení záručnej lehoty
  • Opravy mechanicky poškodených výrobkov

Dodávky náhradných dielov

  • Predaj náhradných dielov vrátane odbornej montáže

Odborné a preventívne prehliadky

  • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v zmysle Vyhlášky MPaSV SR č. 508/2009
  • Odborné prehliadky požiarneho uzáveru Somati system s.r.o. v zmysle Vyhlášky MV SR 478/2008
  • Preventívne prehliadky – systematické predlžovanie životnosti výrobkov podľa dohody