MANAŽÉR INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV A TECHNOLÓGIÍ

Domov > Kariéra > IT manager
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Ponúkaný plat (brutto)
základný plat vo výške 2000,-EUR + osobná prémia do výšky 40 %
Termín nástupu
ihneď

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce

- Zodpovednosť za správu stávajúcich informačných systémov (IS) a informačných technológií (IT) v rámci spoločnosti a zabezpečenie ich bezproblémového chodu.

- Riadenie, koordinácia a delegovanie pracovných činností a úkonov pre zamestnancov oddelenia AIS. Analyzovanie a určovanie potrieb spoločnosti v oblasti IS a IT a následné navrhovanie ich novej koncepcie a ďalšieho rozvoja.

Spracovávanie, realizovanie a vyhodnocovanie odsúhlasených investičných zámerov a implementačných či zmenových projektov v oblasti IS a IT v rámci celej spoločnosti. Efektívna koordinácia a riadenie všetkých prác a úkonov súvisiacich s IS a IT s ostatnými oddeleniami v spoločnosti (implementácia IS a IT, zaškolenie užívateľov IS a IT, rekvalifikácie užívateľov, zmeny v nastaveniach/konfiguráciách pre užívateľov atď.), ktoré zabezpečia ich riadny a bezproblémový chod.

Riadenie krízového manažmentu v oblasti IS a IT v celej spoločnosti - identifikácia a vyhodnocovanie rizík funkčnosti IS a IT, ich eliminácia, riadenie a odstraňovanie následkov krízových situácií.

Navrhovanie, vytváranie a aplikovanie bezpečnostnej politiky a stratégie spoločnosti v oblasti IS a IT na základe neustáleho štúdia nových hrozieb, zraniteľností , bezpečnostných trendov a samostatne kyber útokov v informačnej bezpečnosti v podnikateľskom prostredí.

Pravidelné analyzovanie, testovanie a vyhodnotenie bezpečnostného prostredia v spoločnosti - identifikácia slabých miest. Vykonávanie okamžitých opatrení pre odstránenie/ochranu pred hrozbami zlyhania bezpečnosti IS a IT v spoločnosti. Zvyšovanie bezpečnostného povedomia a požadovaného ,,bezpečnostného“ správania sa zamestnancov spoločnosti pri užívaní IS a IT. Komunikovanie s externými bezpečnostnými expertmi.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

Vysokoškolské II. stupňa v požadovanom odbore - informačné systémy a technológie

Vzdelanie zamerané na

informačné systémy a technológie

Spoločnosť ELBA

Firemné bonusy

Spoločnosť ELBA ponúka svojím zamestnancom 13. a 14. plat a ďalšie firemné benefity.

Stručná charakteristika spoločnosti

ELBA je moderná strojárska spoločnosť. Úspešne sa nám podarilo implementovať integrovaný systém manažérskej kvality a tiež systém environmentálneho manažérstva. Naši kvalifikovaní odborníci sú pripravení poskytnúť profesionálny prístup a optimálne technické riešenie vašej špecifickej požiadavky.

Kontakt

Ak máte záujem o túto pracovnú pozíciu vyplňte prosím formulár a nezabudnite priložiť svoj životopis.
ELBA, a.s., spracúva vaše osobné informácie iba za účelom uvedeným v tomto formulári (kontakt, proces výberového konania). Vaše údaje budú spracované v interných systémoch poučenými pracovníkmmi a nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. Údaje poskytnuté v tomto formulári sú chránené počas prenosu šifrovaným spojením.

GDPR požiadavky prosím smerujte na email:
gdpr@elba.sk
Vedúca Ľudských zdrojov a BOZP

Ing. Darina Hanusová
dhanusova@elba.sk
+421456701215