Núdzový zámok

  • možnosť núdzového odblokovania pohonu z exteriéru v prípade výpadku el. energie
  • nutné len ak neexistuje iný vstup do garáže