Hangárové, posuvné brány sa používajú na uzatváranie nadrozmerných, prevažne

priemyslených objektov a hangárov, kde nie je možné z technického hľadiska použiť

klasické sekčné alebo rolovacie brány. Brány sa vyrábajú vždy presne na mieru.

Maximálne rozmery sú limitované konštrukčnými možnosťami osadeného otvoru

a statiky ojektu. Krídlo brány sa posúva do boku a skladá sa zo zvisle uložených

panelov, umiestnených v hliníkových profiloch, pohybujúcich sa po koľajniciach,

uložených v podlahe alebo zavesených na stropnej koľajnici. Spôsob osadenia

vodiacich koľajníc hangárovej brány je vždy potrebné vopred konzultovať

s dodávateľom brány. Súčasťou brány môžu byť aj perosnálne dvere, umiestnené

podľa požiadavky zákazníka. Brána sa dá ovládať ručne alebo elektricky.

Výroba takmer každej hangárovej brány si vyžaduje konzultáciu s výrobcom.

Niektoré realizácie:

- Letisko Košice
33 000mm x 9 000mm

- Letecká záchranná služba Košice
16 800mm x 6 970mm

- Letisko Milana Rastislava Štefánika Bratislava
34 012mm x 6 970mm
34 449mm x 6 970mm

hangarova_brana_1_resize hangarova_brana_2_resize hangarova_brana_3_resize
hangarova_brana_4_resize hangarova_brana_5_resize hangarova_brana_6_resize
hangarova_brana_7_resize hangarova_brana_8_resize