Softvérové vybavenie

Pre vlastnú potrebu aj pre potreby zákazníkov vyhotovujeme 3D modely, kontúry DXF a 2D výkresovú dokumentáciu.
Domov > Softvérové vybavenie

WORKNC CAM je popredný CNC softvér pre programovanie s 2 až 5 osami. WORKNC používajú mnohí západoeurópski, japonskí a kórejskí výrobcovia automobilov a známi výrobcovia OEM z celého radu ďalších odvetví. Poskytuje spoľahlivé frézovacie dráhy, vďaka čomu vieme zaistiť vyššiu produktivitu a bezpečnosť. S vyspelým CAM riešením WORKNC sme schopní opracovávať tvarovo zložité dielce plynulými päťosími dráhami.

CAM PEPS je v drôtovom rezaní jednotkou na trhu. V spolupráci s týmto softvérom dokážeme v tvarových strižniach rezať fazetky s premenlivou výškou úrovne rezu a zároveň sme schopní dodržať konštantnú šírku fazetky – plynulý štvorosí rez.

Podporované formáty

3D formáty

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o naše služby alebo potrebujete dodatočné informácie, kontaktujte nás.
ELBA, a.s., spracúva vaše osobné informácie iba za účelom uvedeným v tomto formulári (kontakt, proces výberového konania). Vaše údaje budú spracované v interných systémoch poučenými pracovníkmmi a nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. Údaje poskytnuté v tomto formulári sú chránené počas prenosu šifrovaným spojením.

GDPR požiadavky prosím smerujte na email:
gdpr@elba.sk