Organizačná štruktúra v ELBA

Domov > Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra spoločnosti ELBA, a.s. kopíruje systém výroby produktov a služieb. Štyri divízie - Nástrojáreň, Povrchové úpravy, Armatúry a Bránové systémy - sú podriadené vedeniu spoločnosti a ďalej sa členia na úseky, ktoré zabezpečujú hladký chod výroby.

Spoločnosť ELBA, a.s. pozostáva z nasledujúcich organizačných štruktúr:

  • Strategické riadenia spoločnosti
  • Divízia armatúry
  • Divízia bránové systémy
  • Divízia nástrojáreň
  • Divízia povrchové úpravy
  • Elba Čechy
  • Reliance

Všetky organizačné celky sú vedené predstavenstvom spoločnosti Elba, a.s.