Fittings projects that we realized

We manufacture fittings for Slovak and foreign markets since 1950.
Home > References

Reference projects since 2003

See the list of our project references in Slovakia and abroad.

Are you interested in Fittings Division Products?

If you are interested in designing and implementing fittings, contact us via the online form. Our team will pass technical specifications to you and prepare a tailor-made bid.
ELBA, a.s., spracúva vaše osobné informácie iba za účelom uvedeným v tomto formulári (kontakt, proces výberového konania). Vaše údaje budú spracované v interných systémoch poučenými pracovníkmmi a nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. Údaje poskytnuté v tomto formulári sú chránené počas prenosu šifrovaným spojením.

GDPR požiadavky prosím smerujte na email:
gdpr@elba.sk