Bezprúdové armatúry

Bezprúdové armatúry sú určené na rozoberateľné aj nerozoberateľné pevné alebo odľahčené upevnenie k izolačným závesom či k iným nosným, kotevným konštrukciám, na udržanie vzdialenosti medzi zväzkovými vodičmi a na tlmenie vibrácií vodičov. Montujú sa priamo na neizolované vodiče.

Bezprúdové armatúry

Armatúry vonkajších elektrických vedení, na ktoré nie sú kladené osobitné požiadavky zaťaženia v ťahu (odľahčené spojenie), musia zachovať ťah vodiča v jeho osi s pevnosťou uchytenia minimálne 27 % matematickej pevnosti vodiča. Pritom nesmie nastať prekĺznutie vodiča v armatúre alebo pretrhnutie jeho drôtov.

Armatúry určené na zachytenie ťahu vodiča (pevné spojenie) musia zachytiť ťah vodiča v jeho osi s pevnosťou uchytenia minimálne 85 % matematickej pevnosti vodiča bez prekĺznutia vodiča v armatúre alebo pretrhnutia jeho drôtov. Táto hodnota, ktorá zaručuje pevnosť uchytenia vodiča, je v katalógu uvádzaná ako pevnosť uchytenia.

Výrobky expedujeme do celého sveta

Všetky výrobky podliehajú dôslednej kontrole

Široké portfólio produktov

Kvalitné materiály od certifikovaných dodávateľov

Máte záujem?

Chcete získať ďalšie informácie? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás
Pozrite si detailnú technickú špecifikáciu bezprúdových armatúr
Informácie o všetkých vyrábaných rozmeroch bezprúdových armatúr, ich typoch, materiáloch, povrchovej ochrane a o použití nájdete v našom katalógu.