Armatúry pre KZL

Kombinované zemné laná (KZL) sú významnou súčasťou elektrických vedení.

Armatúry pre KZL

Zemné laná sa nachádzajú na úplnom vrchole stožiarov, ktoré vzájomne prepájajú. Ich hlavnou úlohou je ochrana ostatných vodičov pred úderom blesku, zároveň spĺňajú aj komunikačnú úlohu – prenos dát. KZL sú vodivo spojené so stožiarom, a to priamo, resp. cez iskrište. Kombinované zemné lano sa skladá zo zemného Alfe lana a optických vlákien.

Výrobky expedujeme do celého sveta

Všetky výrobky podliehajú dôslednej kontrole

Široké portfólio produktov

Kvalitné materiály od certifikovaných dodávateľov

ELBA, a.s. dodáva všetky komponenty potrebné k správnemu uchyteniu KZL k stožiaru. Použité závesy pritom rozdeľujeme na nosné a kotevné:

Nosné závesy

V nosných závesoch je použitá nosná svorka, ktorá je navrhnutá tak, aby chránila vodič. Špirály, na ktorých je namontovaná svorka, zabraňujú poškodeniam stlačením, koróziou a korónovým výbojom na vodiči. Vo svorke je použitá neoprénová vložka, ktorá minimalizuje napätia v bodoch upnutia. Nosná špirálová svorka má tlmiaci účinok, ktorý zlepšuje správanie sa vodiča v prípade kmitov spôsobených vetrom.

Kotevné závesy

Hlavnou úlohou kotevného závesu je upevniť KZL k stožiarom. Na ochranu optického kábla slúži ochranná špirála, na ktorú je nainštalovaná kotviaca špirála. V prípade vodičov KZL je smer vinutia ochrannej špirály opačný vzhľadom na smer vinutia vonkajšej vrstvy vodiča a smer vinutia kotevnej špirály zhodný s vinutím vonkajšej vrstvy vodiča. Oblasť slučky ukotvenia musí byť chránená vhodnou kotevnou očnicou.

Máte záujem o armatúry pre KZL?

Chcete získať ďalšie informácie? Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktujte nás
Pozrite si detailnú technickú špecifikáciu armatúr pre KZL
Informácie o všetkých vyrábaných rozmeroch povrchových armatúr, ich typoch, materiáloch, povrchovej ochrane a o použití nájdete v našom katalógu.