Prúdové armatúry

Prúdové armatúry sú určené na rozoberateľné aj nerozoberateľné, prúdové pevné aj odľahčené spojenie dvoch alebo niekoľkých vodičov. Montujú sa priamo na neizolované vodiče.

Prúdové armatúry

Armatúry na prúdové spojenia sú vyrobené z rov­na­kých alebo podobných materiálov ako spájaný vodič s vy­ho­vu­júcimi fyzikálnymi vlastnosťami s ohľadom na pre­nos prúdu a vzájomné elektrochemické pôsobenie vodiča a arma­túry.

Pomerný prechodový odpor spoja musí byť menší ako pomerný prechodový odpor vodiča, na ktorý je armatúra určená. Pri spojení vodičov rôznych prierezov alebo materiálov je potrebné namerané hodnoty vzťahovať na menší prierez alebo na materiál s menšou vodivosťou. Prúdové armatúry musia mať oteplenie menšie ako najväčší vodič, na ktorý je armatúra určená. Pri spojení rôznych prierezov vodičov ako teplota vodiča platí nižšia teplota oboch spájaných vodičov.

Výrobky expedujeme do celého sveta

Všetky výrobky podliehajú dôslednej kontrole

Široké portfólio produktov

Kvalitné materiály od certifikovaných dodávateľov

Máte záujem?

Chcete získať ďalšie informácie? Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktujte nás
Pozrite si detailnú technickú špecifikáciu prúdových armatúr
Informácie o všetkých vyrábaných rozmeroch povrchových armatúr, ich typoch, materiáloch, povrchovej ochrane a o použití nájdete v našom katalógu.