Ochranné armatúry

Ochranné armatúry sú určené na vyrovnávanie elektrického potenciálu pozdĺž izolačného závesu, na vytvorenie preskokovej vzdialenosti pri izolačnom závese, na zabezpečenie výboja vo vzduchu v prípade prepätia a tiež na ochranu izolátorov a vo­dičov blízko izolačných závesov pred vplyvom oblúkov po prerazení izolačnej vzdialenosti.

Ochranné armatúry

Armatúry musia vydržať tepelné a dynamické účinky predpísaného skratového prúdu. Horiacim oblúkom sa môžu opáliť a zmenšiť, ale musia vytvoriť také podmienky, aby pri skrate nedošlo k vážnejšiemu poškodeniu izolátorov a spájacích armatúr.

Pri armatúrach je udávaná hodnota menovitého krátko­dobého prúdu Ith za jednu sekundu, ktorý vychádza z hustoty krátkodobého prúdu 80 A/mm² pri začiatočnej teplote 30 °C a pri maximálnej teplote cca 400 °C. Ďalej je udávaná hodnota menovitého napätia siete Un, do ktorého je možné armatúru použiť.

Požiadavky na efektívnosť ochrannej armatúry z hľadiska prúdu a trvania elektrického oblúkového skratu je potrebné vopred dohodnúť.

Zoznam náradia na OE

 

Výrobky expedujeme do celého sveta

Všetky výrobky podliehajú dôslednej kontrole

Široké portfólio produktov

Kvalitné materiály od certifikovaných dodávateľov

Máte záujem?

Chcete získať ďalšie informácie? Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktujte nás
Pozrite si detailnú technickú špecifikáciu ochranných armatúr
Informácie o všetkých vyrábaných rozmeroch ochranných armatúr, ich typoch, materiáloch, povrchovej ochrane a o použití nájdete v našom katalógu.