Svorky pre svorníky

Svorky pre svorníky sú určené na rozoberateľné alebo pevné prúdové spojenie vodiča so svorníkom prístroja. Ponúkame svorky pre všetky druhy vodičov vrátane pružného pripojenia rúrkových vodičov.
Domov > Svorky pre rozvodne > Svorky pre svorníky

Svorky pre svorníky

Svorky sú vyrobené z rovnakých alebo podobných materiálov s vyhovujúcimi fyzikálnymi vlastnosťami a s ohľadom na prenos prúdu a vzájomného elektrochemického pôsobenia vodiča a svorky. Pomerný prechodový odpor svorky musí byť menší alebo rovnaký ako odpor rovnakej dĺžky vodiča, na ktorý je svorka určená. Svorky musia mať oteplenie menšie, ako príslušný vodič, pre ktorý je svorka určená. Odolnosť svoriek proti skratovým prúdom musí byť taká, aby boli schopné prevádzky aj po zaťažení krátkodobým skratovým prúdom po dobu 1 sekundy.

Výrobky expedujeme do celého sveta

Všetky výrobky podliehajú dôslednej kontrole

Široké portfólio produktov

Kvalitné materiály od certifikovaných dodávateľov

Máte záujem?

Chcete získať ďalšie informácie? Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktujte nás
Pozrite si detailnú technickú špecifikáciu svoriek pre svorníky
Informácie o všetkých vyrábaných rozmeroch svoriek pre rozvodne VN a VNN, ich typoch, materiáloch, povrchovej ochrane a o použití nájdete v našom katalógu.