Montážne náradie

Montážne náradie je určené na roviňovanie a ťahanie vodičov, na napínanie pomocných kotiev stožiarov a na vyrovnávanie krútenia medzi ťažným lanom a vodičom.

Montážne náradie

Povrch montážneho náradia nesmie mať ostré hrany, hroty a iné poškodenia, ktoré znižujú manipulačnú schopnosť a prevádzkovú spoľahlivosť. V miestach styku s vodičom nesmú byť žiadne hroty, škrabance a vypukliny. V miestach výstupu vodičov z hákovníc musia byť zaoblené hrany, aby nepoškodili vodič. Pri montážnom náradí je udávaná hodnota dovoleného zaťaženia. Je to hodnota, pri ktorej nedôjde k trvalej deformácii montážneho náradia alebo jeho dielcov.

Výrobky expedujeme do celého sveta

Všetky výrobky podliehajú dôslednej kontrole

Široké portfólio produktov

Kvalitné materiály od certifikovaných dodávateľov

Máte záujem?

Chcete získať ďalšie informácie? Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktujte nás
Pozrite si detailnú technickú špecifikáciu montážného náradia
Informácie o všetkých vyrábaných rozmeroch montážneho náradia, typoch, materiáloch, povrchovej ochrane a o použití nájdete v našom katalógu.