Spájacie armatúry

Spájacie armatúry slúžia na spájanie izolátorov, na udržanie predpísanej vzdialenosti, na kĺbové spojenie medzi jednotlivými článkami vo viacnásobnom izolačnom závese, na uchytenie izolačných závesov k stožiarom alebo k iným nosným či kotevným konštrukciám.

Spájacie armatúry

Spájacie armatúry musia byť dimenzované na mechanické zaťaženie spôsobené napínaním a hmotnosťou vodičov a iných prvkov vonkajšieho elektrického vedenia počas bežnej prevádzky, na dodatočné zaťaženie vplyvom vetra, námrazy a pod. Musia odolať najväčšej sile zaručenej výrobcom, pri ktorej nesmie dôjsť k pretrhnutiu armatúry. Táto hodnota je v katalógu udávaná ako únosnosť.

Armatúry musia byť dimenzované na elektrické zaťaženie. Hodnota menovitého krátkodobého prúdu Ith za jednu sekundu vychádza z hustoty krátkodobého prúdu 70 A/mm² pri začiatočnej teplote 30 °C a pri maximálnej teplote cca 400 °C pri zaťažení od 1 kN do prevádzkového zaťaženia.

Výrobky expedujeme do celého sveta

Všetky výrobky podliehajú dôslednej kontrole

Široké portfólio produktov

Kvalitné materiály od certifikovaných dodávateľov

Máte záujem?

Chcete získať ďalšie informácie? Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktujte nás
Pozrite si detailnú technickú špecifikáciu spájacích armatúr
Informácie o všetkých vyrábaných rozmeroch spájacích armatúr, ich typoch, materiáloch, povrchovej ochrane a o použití nájdete v našom katalógu.