Svorky pre rozvodne

Domov > Svorky pre rozvodne

Svorky pre rozvodne (prístrojové svorky) sú určené na prúdové spojenie vodiča s prístrojom, na odbočovanie, podoprenie vodičov a na upevnenie vodičov. Vzhľadom k tomu, že vodiče použité v rozvodniach môžu byť lanené, rúrkové alebo pásavé, môže byť spojenie (uloženie) vodiča so svorkou skrutkovým spojom alebo lisovaním. Spojenie lisovaním sa používa iba u lanených vodičov.