História divízie

Výrobou armatúr sa v spoločnosti ELBA zaoberáme od začiatku nášho vzniku 1. júla 1950, keď sa v niekdajšom závode Elektro - Praga oficiálne začalo s výrobou. Od roku 1990 vyrábame pod novým názvom ELBA a v roku 1994 sme sa stali akciovou spoločnosťou
Domov > História divízie
5.4.1949
Zahájanie výstavby závodu
1.1.1950
Zriadenie závodu pod názvom Elektro- Praga Dolný Kubín, n.p. závod Kremnica
1.7.1950
Zahájenie výroby
1.4.1958
Začlenenie do Slovenských elektrotechnických závodov (SEZ) so sídlom v Krompachoch
1.1.1970
Vyčlenenie zo SEZ Krompachy a začlenenie do podniku Elektrovod Bratislava ako odštepný závod
4.5.1990
Zriadenie štátneho podniku ELBA Kremnica
1.10.1994
Vznik akciovej spoločnosti ELBA, a.s. Kremnica