Upevňovacie súčasti pre vnútorné a vonkajšie rozvody

Do upevňovacích súčastí patria držiaky pre holé ploché a profilové vodiče uložené na ležato alebo na stojato montované na staničné podperky vo vnútorných rozvodoch do 35 kV.
Domov > Svorky pre rozvodne > Upevňovacie súčasti pre vnútorné a vonkajšie rozvody

Upevňovacie súčasti pre vnútorné a vonkajšie rozvody

Vzhľadom na použitý materiál držiakov ich možno použiť aj vo vonkajšom prostredí. Držiaky musia byť dimenzované na mechanické zaťaženie v ohybe, ktoré je spôsobené dynamickými účinkami skratového prúdu. Do upevňovacích súčastí sú zahrnuté aj kábelové príchytky, ktoré sú určené na upevňovanie káblov alebo zväzku káblov v rozvodni VNN a VN.

Výrobky expedujeme do celého sveta

Všetky výrobky podliehajú dôslednej kontrole

Široké portfólio produktov

Kvalitné materiály od certifikovaných dodávateľov

Máte záujem?

Chcete získať ďalšie informácie? Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktujte nás
Pozrite si detailnú technickú špecifikáciu upevňovacích súčastí pre vnútorné a vonkajšie rozvody
Informácie o všetkých vyrábaných rozmeroch svoriek pre rozvodne VN a VNN, ich typoch, materiáloch, povrchovej ochrane a o použití nájdete v našom katalógu.